کلینیک دندانپزشکی دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic

کشیدن دندان

گروه درمانهای جراحی فک و صورت


کشیدن دندان عقل و سایر دندان ها در کلینیک دریای نور با تجهیزات پیشرفته بدون معطلی انجام می پذیرد : 02186030824
درگذشته، علاج دندان درد را کشیدن دندان می دانستند. ولی علم جدید دندانپزشکی نه تنها کشیدن دندان را آخرین راه حل نمی داند بلکه تلاش و پیگیری در پیشگیری از بروز بیماری دهان و دندان دارد. 
دندانپزشک با تزریق بی حسی موضعی دندان و ناحیه اطراف آن را بی حس کرده، سپس با تکنیک ویژه سعی می کند با کمترین عوارض ریشه دندان را از حفره جدا کرده، بعد از رها شدن دندان از استخوان تا حد امــکان با کمــترین صدمه به بافت های اطراف، دندان را خارج کند.


Tehran