کلینیک دندانپزشکی دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic

پیوند استخوان (boune atachment)

گروه درمانهای ایمپلنت


ذراتی از استخوان فک بیمار، یا  از منبعی دیگر (بایومتریال ها) را برمی دارد و به منطقه مورد نظر پیوند می زند.
Tehran