کلینیک دندانپزشکی دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic

لامینیت (Laminate)

گروه درمانهای درمانهای زیبائی


لامینیت

 شامل یک پوسته نازک سرامیکی ( چینی)  به قطر ۵_۶ میلیمتر است که دو برابر ضخامت یک پوسته تخم مرغ است وبه کمک انواع باندهای رزینی ،همان چیزی که باعث چسباندن مواد کامپوزیتی به دندان میشود، روی دندان چسبانده میشود.

Tehran