کلینیک دندانپزشکی دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic

آمالگام (Amlagam)

گروه درمانهای درمان ریشه


آمالگام

این نوع ترمیم را ترمیم غیرهمرنگ می گویند و بیشتر برای پوسیدگی دندان های عقب (خلفی) صورت میگیرد. برند مورد استفاده  (SDI) می باشد که  به صورت کپسولی در محفظه های کاملا استریل تهیه می گردد.

Tehran