کلینیک دندانپزشکی دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic

ارتودنسی ثابت (Fixed Orthidentics)

گروه درمانهای ارتودنسی


ارتودنسی ثابت

اجزای کوچکی به نام «براکت» توسط مواد دندانپزشکی روی سطح دندان چسبانده می شود که بوسیله سیم ها و کش هایی مخصوص، دندان ها به سمت مورد نظر فرم داده می شوند .

Tehran