کلینیک دندانپزشکی
دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic

بهترین زمان برای کشیدن دندان عقل؟!

نویسنده: دکتر هومن هوشنگی

دندان های عقلی که باعث بروز شکایتی نمی شوند، اغلب برای جلوگیری از ایجاد مسائلی در آینده کشیده می شوند. با این حال، در صورت کشیدن دندان های عقل، عوارضی مانند عفونت زخم و آسیب عصبی ممکن است ایجاد گردد. این عوارض منجر به کاهش کیفیت زندگی افراد می شود. آیا شما یکی از دندان های عقلتان را کشیده اید یا هنوز آن را در دهان خود دارید؟ 

کشیدن دندان عقل یا نکشیدن آن؟

مداخله جراحی با خطر عوارضی مانند عفونت زخم و آسیب به عصب حسی لب و چانه از یک سو و از سوی دیگر، نکشیدن دندان عقل سالم، ممکن است در نهایت به آسیب بیشتر به دندان های مجاور منجر شود.   

عوامل خطر

یکی از عوارض مکرر پس از برداشتن دندان عقل، عفونت است. افرادی که ۲۶ سال یا بیشتر سن دارند و زنان، بیشتر از عفونت رنج می برند، اما به نظر می رسد که سیگار کشیدن نیز یکی از عوامل خطر است. طی بررسی های انجام شده بر روی تاثیر شستشوی حفره ی حاصل از کشیدن دندان عقل را با آب شیر، به این نتیجه رسیده اند که در مقایسه با سایر گزینه ها، مانند آنتی بیوتیک ها، شستشو با آب شیر یک روش نسبتا ارزان و ساده برای جلوگیری از عفونت پس از کشیدن دندان عقل است و بیماران نیز می توانند این کار را در خانه انجام دهند.


Tehran