کلینیک دندانپزشکی دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic

گالری تصاویر درمانها

نوع درمان: لامینیت

(Laminate)
نام پزشک: دکتر مرتضوی
نام بیمار: سهیلا رفیعی
تاریخ: 12 دی 1395
لامینیت
قبل از درمان
لامینیت
بعد از درمان
لامینیت کامپوزیتی مستقیم بدون تراش در یک جلسه درمانی و با رنگ طبیعی کمی سفید

نوع درمان: لامینیت

(Laminate)
نام پزشک: دکتر رضایی
نام بیمار: شهلا براتی
تاریخ: 12 دی 1395
لامینیت
قبل از درمان
لامینیت
بعد از درمان
لامینیت کامپوزیت کاملا همرنگ وطبیعی بدون تراش

نوع درمان: بلیچینگ

(Bleaching)
نام پزشک: دکتر مرتضوی
نام بیمار: حسین رفیعی
تاریخ: 12 دی 1395
بلیچینگ
قبل از درمان
بلیچینگ
بعد از درمان
درمان های زیبایی با رنگهای بسیار سفید که صرفا تابع مد روز میباشند.
Tehran